FAQ

Ett stadsnät är ett fibernät/bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Stadsnät byggs numera på fiberoptik det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd.

Stadsnäten är öppna nät, vilket innebär att olika tjänsteleverantörer kan använda nätet på konkurrensneutrala villkor.

I det öppna nätet är det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vad du som kund ska få tillgång till. Här råder fri konkurrens och olika tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Du har full valfrihet att välja de tjänster du vill ha och kan när du vill byta.

Ett slutet nät driftas av en och samma tjänsteleverantör och du kan inte välja en annan om du skulle bli missnöjd.

Svartfiber är ingen teknik utan en så kallad passiv infrastruktur med fiberoptiska kablar utan ansluten utrustning i ändarna. Kabeln är därmed svart, det vill säga nedsläckt, och därav namnet. Kommunikation genom fibern, som är av glas, bygger på att ljus skickas genom fibern. 

Företag hyr enbart den fysiska fiberförbindelsen av oss och ansluter sedan sin egen utrustning och kan därmed styra kapaciteten själv. Svartfiber används när företag har behov av att överföra stora mängder information eller behöver extra hög kapacitet och säkerhet.

Tre skäl att ansluta sig:

  • Valfrihet och öppenhet. Med kommunalt nät väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du vill sluta avtal med och hur länge. Vimmerbys kommunala stadsnät har idag flera olika tjänsteleverantörer som du kan välja mellan där du får tillgång till hela utbudet till bästa prestanda och pris. Det är enkelt att byta leverantör om du skulle bli missnöjd eller vill avsluta ett abonnemang.
  • Säkerhet och trygghet. En fiberanslutning till Vimmerbys kommunala fibernät ger dig prestanda som i stort sett är obegränsad. Du investerar i en framtidssäker lösning med en hög och utbyggnadsbar kapacitet, leveranssäkerhet och hög valfrihet. Vimmerbys kommunägda infrastruktur kommer till nytta för enskilda och näringsidkare.
  • Ökad effektivitet och nya möjligheter. Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via Vimmerbys kommunala fibernät kan du också utveckla dina affärsmöjligheter. Kanske har du en tjänst du vill leverera?

Nu när jag fått internet via fiber. Hur kopplar jag in min router så att jag kan dela interntet på våra datorer, plattor och telefoner?

Nu har jag fått fibern indragen och aktiverad, men hur beställer jag tjänst?

När fibern är aktiverad ansluter du enklast en dator till fiberomvandlaren och öppnar en webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox eller Chrome) så kommer du till startsidan på: https://zmarket.se/

Där kan du se och välja bland aktuellt utbud samt göra en beställning.

Beställer du internetanslutning kan det gå så fort så att du har en aktiv anslutning inom 10 minuter.

Det finns många leverantörer och tjänster att välja bland i vårt öppna nät. Ta en minut och fundera på vad som passar dig bäst. Till exempel:

1) Vilken hastighet behöver jag?

2) Vad får det kosta?

3) Bindningstid?

Om du flyttar till en lägenhet/bostad som ingår i det öppna nätet kan du flytta med din tjänst om du så önskar. Om du flyttar till en lägenhet som inte ingår i det öppna nätet måste tjänsten sägas upp hos tjänsteleverantören. Detta gör du genom att logga in på ditt användarkonto hos kommunikationsoperatören och där välja att avsluta tjänsten.

Om det finns en uppsägningstid kopplad till tjänsten blir du betalningsskyldig under hela denna period, även om du väljer att sluta använda tjänsten tidigare än vad denna period anger. Vissa tjänster har även en bindningstid kopplat till sig, vilket innebär att du blir betalningsskyldig fram till dess att denna bidningstid har gått ut. Eventuella bindningstider och uppsägningstider skall stå angivna i avtalsdokumentet för tjänsten. Ta kontakt med din tjänsteleverantör om du är osäker på vad som gäller för just dig.

Om du har frågor eller stöter på problem som rör någon av dina tjänster så skall du alltid kontakta den tjänsteleverantör som du beställt tjänsten av. Kontaktuppgifter finns i länken till vänster "kontakt tjänsteleverantör"Uppdaterad: 2023-03-14