Information

Anslut till fiber
För att beställa fiber eller anmäla intresse, fyll i formuläret via länken ovan.

Markanvisning
Instruktionen Markanvisning anvisar hur du ska göra med mark- och schaktarbeten för bredbandsanslutning.

Lathund vid installation
Lathunden förklarar hur man får igång sin tjänst via fiberansltningen.

Installationshjälp finns här.

Uppdaterad: 2023-11-13