Efteranslutningar Gunnarsmåla/Knastorp

2023-03-06

Vi har nu fått in beställning av de kunder som valt fiber och planerar nu för projektering av grävning inne på kunders fastigheter samt blåsning av fiberkabel. Vifab har som målsättning att få detta färdigt till 2023-03-31, då Telia planerar att släcka ner kopparnätet. 

Uppdaterad: 2023-03-06