Sevedeprojektet i slutskedet

2023-04-11

Nu är vi i slutskedet av Sevedeprojektet där många områden nu är färdiga. Vi håller nu på att fylla igen de brunnar vi har placerat på olika platser. Om ni har åsikter eller synpunkter om återställning är ni välkomna att höra av er till oss. Inom kort kommer vi att börja gå igenom alla sträckningar som är schaktade för att kunna göra utskick om utbetalning av markersättning.

Läs mer om projektet här.

Uppdaterad: 2023-04-11