Tillgänglighet

Eftersom Vimmerby Fibernät AB är ett kommunägt bolag omfattas vi av lagkraven inom webbtillgänglighetsdirektivet. 

Webbriktlinjer, extern webbplats

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen, men är medvetna om att delar av den inte är helt tillgängliga och att den därmed inte är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi gör granskningar av webbplatsen löpande, manuellt och med hjälp av granskningsverktyg. Vi beräknar att ha åtgärdat de flesta tillgänglighetsproblemen under 2021.

Innehåll som idag inte är tillgängligt

Webbplatsen vimmerbyfiber.se har granskats internt den 28 augusti 2020 och redogörelsen på denna sida uppdaterades senast den 23 september 2020. I punktlistan nedan beskrivs det innehåll på vemab.se som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt.

  • Navigationsvägar vid användning av tangentbord är dåligt markerade.
  • Länkar finns i brödtext och kan upplevas som att den klickbara ytan är för liten. 
  • En del texter på sidan skulle behöva kompletteras med ljud, bild eller film.
  • En del av pdf:erna som presenteras på webbplatsen är inte tillgängliga för en skärmläsare.
  • Det förekommer länkar som genom länktexten kan vara svåra att veta var länken pekar. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vimmerbyfiber.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via e-post till fiber@vemab.se eller genom att ringa vår kundservice på 010-356 93 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan kan du meddela oss detta via e-post fiber@vemab.se. Du kan också ringa oss på 010-356 93 00.

Uppdaterad: 2024-06-17