Områden

Vimmerby kommun har sedan 2012 satsat på fiberutbyggnad i kommunen. Vimmerby fibernät AB tog våren 2018 över fibernätet i kommunen. Det finns ett stort stamnät som idag säkrar tillgången till öppen fiber till stora delar av kommunen och kommunala verksamheter som skolor och äldreboenden. Kommunen vill fortsätta utbyggnaden mot regeringens mål.  Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. VIFAB´s nuvarande ekonomiska förutsättningar påverkar takten och var i kommunen utbyggnad kan ske.

Informationen om Vimmerby fibernät AB´s fiberanslutningar är uppdelad i områdena Storebro tätort, Södra Vi tätort, Vimmerby tätort och övrig landsbygd.

 

Uppdaterad: 2023-01-25