Sevede

NYTT 2022-09-20: Cirka 90% av Sevedeområdet är nu grävt. Det som återstår är tryckningar under trafikverksvägar/järnvägar samt några kilometer grävning. Inom cirka en vecka kommer installationer att påbörjas i Snokebo samt i Södra och Norra Flaka. Resterande områden inväntar tryckningar och blåsningar av stam innan installationer kan påbörjas. 

NYTT 2022-04-08: Om ni ser en tjej som är ute med mätutrustning i Sevedeområdet. Så är det Terese Fransson från Metria som gör sk. inmätning av fibern så att vi kan dokumentera den i våra datasystem.

NYTT 2022-03-24: Hälften av alla fiberstammar är schaktade, hälften av alla tomtprojekteringar är klara. Några anslutningar helt klara :-) Utskick om val på datahastighet kommer snart i er postlåda.

NYTT 2021-10-13: Nu är vi gång för fullt med grävningarna. Men bli inte oroliga om det bara lämnas en slang vid er fastighet tomtprojektörerna kommer att kontakta er personligen.

NYTT 2021-09-20: Den 22:a september har Vifab möte med Sevede Fibernät Ekonomisk förening för att samordna kontakter gällande markupplåtelseavtal och andra praktiska åtgärder inför grävarbetet.

NYTT 2021-09-13: Nu när vi gör detaljprojketeringen kommer vi i närtid att kontakta markägare och vägsamfälligheter för att komma överens om bästa lösningen
för fiberplaceringen.

NYTT 2021-09-01: Nu har vi kört igång! Vår personal och entreprenörer är ute och detaljplanerar grävsträckorna, å ser ni folk i buskarna med självlysande jackor så är det troligen våra killar och tjejer. Startbyggmöte har också genomförts, så nu vet all personal vad som skall ske framöver.

 

Med anledning av det erbjudande från Telia några av er har fått så meddelar Telia följande.

Hej
Vi har förstått efter att det gått ut ett erbjudande kring FWA i området Sevede. Allt detta är verkligen olyckligt och otajmat med tanke på vårt nya avtal med er.
Det vi i detta läge sent på eftermiddagen (2021-03-16) kan bekräfta är att själva bearbetningen är inaktiverad fr.o.m. idag, dvs ingen från Telia kommer att aktivt bearbeta adresserna i Sevede fiberområde.
Vi kommer hålla VIFAB informerad.

Med vänlig hälsning

Head of Real Estate ComOp Sales 

 

Vimmerby Fibernät AB har fått uppdraget att ansluta fiber till Sevedeområdet. Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat statligt bidrag för utbyggnad av fiber i detta område. En förutsättning för att vi skulle kunna ta del av detta bidrag och genomföra projektet var att vi fick en anslutningsgrad på minst 85%.

Under 2020 gick ett erbjudande om fiberanslutning ut till boende i området. Vi har nu fått den anslutningsgrad vi behöver för att starta projektet. Projekteringen av fiberprojektet påbörjas nu och till hösten kommer grävning att starta. 

När det gäller fritidshus i området kommer det mer information vid ett senare tillfälle. Är du intresserad av att ta del av erbjudandet eller har frågor om projektet är ni välkomna att kontakta fibersamordnare Pontus Lindman via kontaktuppgifterna nedan.

Telefon: 0492-76 93 71
E-post: pontus.lindman@vimmerby.se

Uppdaterad: 2022-09-20