Sevede

NYTT 2021-07-05: Tilldelning utifrån upphandlingen gjordes 2021-07-02 nu väntar 10 dagars överprövningsperiod.

NYTT 2021-06-30: Upphandlingen är stängd, vi kommer att gå igenom handlingarna och delge beslut i de närmsta dagarna.

NYTT: Upphandling gällande Schakt och blåsning inom Sevede projektet ligger nu ute för anbud.

Öppning av anbuden sker 1:a veckan i Juli.

 

Med anledning av det erbjudande från Telia några av er har fått så meddelar Telia följande.

Hej
Vi har förstått efter att det gått ut ett erbjudande kring FWA i området Sevede. Allt detta är verkligen olyckligt och otajmat med tanke på vårt nya avtal med er.
Det vi i detta läge sent på eftermiddagen (2021-03-16) kan bekräfta är att själva bearbetningen är inaktiverad fr.o.m. idag, dvs ingen från Telia kommer att aktivt bearbeta adresserna i Sevede fiberområde.
Vi kommer hålla VIFAB informerad.

Med vänlig hälsning

Head of Real Estate ComOp Sales 

 

Vimmerby Fibernät AB har fått uppdraget att ansluta fiber till Sevedeområdet. Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat statligt bidrag för utbyggnad av fiber i detta område. En förutsättning för att vi skulle kunna ta del av detta bidrag och genomföra projektet var att vi fick en anslutningsgrad på minst 85%.

Under 2020 gick ett erbjudande om fiberanslutning ut till boende i området. Vi har nu fått den anslutningsgrad vi behöver för att starta projektet. Projekteringen av fiberprojektet påbörjas nu och till hösten kommer grävning att starta. 

När det gäller fritidshus i området kommer det mer information vid ett senare tillfälle. Är du intresserad av att ta del av erbjudandet eller har frågor om projektet är ni välkomna att kontakta fibersamordnare Christer Sjöstedt via kontaktuppgifterna nedan.

Telefon: 0492-76 93 49
E-post: christer.sjostedt@vimmerby.se

 

Denna sida kommer uppdateras löpande med projektinformation. 

Lägesrapport: Just nu håller vi på och slutföra projektering av hela området.
Vi kommer också att påbörja samtal med markägare och vägsamfälligheter för att säkerställa att vi tänker rätt när det gäller hur vi skall förlägga fiberkanalisationen.

Nästa steg blir att göra upphandling av entreprenörer som skall vara utförare av schaktningsarbetet.

 

Uppdaterad: 2021-07-05