Sevede

Vimmerby Fibernät AB har fått uppdraget att ansluta fiber till Sevedeområdet. Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat statligt bidrag för utbyggnad av fiber i detta område. En förutsättning för att vi skulle kunna ta del av detta bidrag och genomföra projektet var att vi fick en anslutningsgrad på minst 85%.

Under 2020 gick ett erbjudande om fiberanslutning ut till boende i området. Vi har nu fått den anslutningsgrad vi behöver för att starta projektet. Projekteringen av fiberprojektet påbörjas nu och till hösten kommer grävning att starta. 

När det gäller fritidshus i området kommer det mer information vid ett senare tillfälle. Är du intresserad av att ta del av erbjudandet eller har frågor om projektet är ni välkomna att kontakta fibersamordnare Christer Sjöstedt via kontaktuppgifterna nedan.

Telefon: 0492-76 93 49
E-post: christer.sjostedt@vimmerby.se

 

Denna sida kommer uppdateras löpande med projektinformation. 

Lägesrapport: Just nu håller vi på och slutföra projektering av hela området.
Vi kommer också att påbörja samtal med markägare och vägsamfälligheter för att säkerställa att vi tänker rätt när det gäller hur vi skall förlägga fiberkanalisationen.

Nästa steg blir att göra upphandling av entreprenörer som skall vara utförare av schaktningsarbetet.

Vi tror att vi kan påbörja schaktning under maj månad.

Uppdaterad: 2021-02-24