Sevede

Vimmerby Fibernät AB har fått uppdraget att ansluta fiber till Sevedeområdet. Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat statligt bidrag för utbyggnad av fiber i detta område. En förutsättning för att vi skulle kunna ta del av detta bidrag och genomföra projektet var att vi fick en anslutningsgrad på minst 85%.

Under 2020 gick ett erbjudande om fiberanslutning ut till boende i området. Vi har nu fått den anslutningsgrad vi behöver för att starta projektet. Projekteringen av fiberprojektet påbörjas nu och till hösten kommer grävning att starta. 

När det gäller fritidshus i området kommer det mer information vid ett senare tillfälle. Är du intresserad av att ta del av erbjudandet eller har frågor om projektet är ni välkomna att kontakta fibersamordnare Pontus Lindman via kontaktuppgifterna nedan.

Telefon: 0492-76 93 71
E-post: pontus.lindman@vemab.se


Områden med möjlighet för efteranslutning:

 • Slitshult
 • Låxbo
 • Näfstad
 • Björkhult
 • Norra Flaka
 • Ålhult
 • Ål
 • Älö
 • Snokebo
 • Vennebjörke
 • Norra Fågelhem
 • Södra Fågelhem
 • Käbbo/Gallebo
 • Bomåla
 • Bofall
 • Bäckhult
 • Lindefall
 • Mjösjöhult
 • Kalmarvägen (Gullringen)

NYTT 2023-04-11: Nu är vi i slutskedet av Sevedeprojektet där många områden nu är färdiga. Vi håller nu på att fylla igen de brunnar vi har placerat på olika platser. Om ni har åsikter eller synpunkter om återställning är ni välkomna att höra av er till oss. Inom kort kommer vi att börja gå igenom alla sträckningar som är schaktade för att kunna göra utskick om utbetalning av markersättning.

NYTT 2023-02-28: Installationerna fortsätter för fullt, hittills har det installerats ca 150 hushåll av 230. Just nu är vi i Norra Fågelhem samt efteranslutningar i tidigare områden såsom Slitshult/Snokebo. 

NYTT 2022-12-07: Nu börjar det närma sig installation av fiber i många områden. Vid bokning av installation kommer ni bli kontaktade av vår entreprenör Lincom för att boka tid för installation. Vifab's entreprenörer kommar aldrig oanmälda för en installation och de kan alltid identifiera sig. Vid oanmälda besök om installation av fiber, säg ifrån och kontakta därefter oss. 

NYTT 2022-11-28: Vifabs tidigare erbjudande i samarbete med Telia där kunden efter aktivering skulle bundit sig i 12 månader gäller ej längre. Det som idag gäller är öppen fiber från aktiveringsdagen, vilket innebär att ni själva kan välja bland ett 30-tal operatörer. 

NYTT 2022-10-20: Projektet är förlängt till 2023-06-30 på grund av anledningar utom vår kontroll. 

NYTT 2022-09-20: Cirka 90% av Sevedeområdet är nu grävt. Det som återstår är tryckningar under trafikverksvägar/järnvägar samt några kilometer grävning. Inom cirka en vecka kommer installationer att påbörjas i Snokebo samt i Södra och Norra Flaka. Resterande områden inväntar tryckningar och blåsningar av stam innan installationer kan påbörjas. 

NYTT 2022-04-08: Om ni ser en tjej som är ute med mätutrustning i Sevedeområdet. Så är det Terese Fransson från Metria som gör sk. inmätning av fibern så att vi kan dokumentera den i våra datasystem.

NYTT 2022-03-24: Hälften av alla fiberstammar är schaktade, hälften av alla tomtprojekteringar är klara. Några anslutningar helt klara :-) Utskick om val på datahastighet kommer snart i er postlåda.

NYTT 2021-10-13: Nu är vi gång för fullt med grävningarna. Men bli inte oroliga om det bara lämnas en slang vid er fastighet tomtprojektörerna kommer att kontakta er personligen.

NYTT 2021-09-20: Den 22:a september har Vifab möte med Sevede Fibernät Ekonomisk förening för att samordna kontakter gällande markupplåtelseavtal och andra praktiska åtgärder inför grävarbetet.

NYTT 2021-09-13: Nu när vi gör detaljprojketeringen kommer vi i närtid att kontakta markägare och vägsamfälligheter för att komma överens om bästa lösningen
för fiberplaceringen.

NYTT 2021-09-01: Nu har vi kört igång! Vår personal och entreprenörer är ute och detaljplanerar grävsträckorna, å ser ni folk i buskarna med självlysande jackor så är det troligen våra killar och tjejer. Startbyggmöte har också genomförts, så nu vet all personal vad som skall ske framöver.

Uppdaterad: 2023-04-11