Vimmerby tätort

Alla fastigheter i Vimmerby tätort är välkomna att beställa fiberanslutning. Efter din anmälan kommer vi se över möjligheten för att ansluta er fastighet.

Vad kostar det?

Anslutningskostnad för enfamiljshus är med egengrävning på tomt 24 900 kronor.

Ladda ner blanketten Intresseanmälan, under menyn INTRESSEANMÄLAN som du fyller i och skickar in till:

Vimmerby Firbernät AB
598 81 VIMMERBY

Märk med "Fiberanslutning"

Du behöver också ordna med ett markupplåtelseavtal. Skriv ut i två exemplar och se till att alla berörda fastighetsägare skriver under innan du skickar in avtalet.

Markupplåtelseavtal (skickas in i två exemplar). Du hittar detta under Blanketter ovan.

 

Uppdaterad: 2022-04-13