Övrig landsbygd

Vimmerby kommun har sedan 2012 satsat på fiberutbyggnad i kommunen. Vimmerby fibernät AB tog våren 2018 över fibernätet i kommunen. Det finns ett stort stamnät som idag säkrar tillgången till öppen fiber till stora delar av kommunen och kommunala verksamheter som skolor och äldreboenden. Kommunen vill fortsätta utbyggnaden mot regeringens mål.  Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.. VIFAB´s nuvarande ekonomiska förutsättningar påverkar takten och var i kommunen utbyggnad kan ske.

Alla fastigheter i Vimmerby komun är välkomna att beställa fiberanslutning. Efter din anmälan kommer vi se över möjligheten för att ansluta er fastighet.

För att lämna din intresseanmälan, fyll i detta formulär.

Länsstyrelsen har beviljat stöd

Vimmerby kommun har ansökt om stöd för fiberutbyggnad hos länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen har beviljat stöd för ett av de tre sökta områdena. Det är nordvästra delen (Sevede) av kommunen. Vi arbetar nu med frågan hur detta kan nyttjas på bästa sätt för kommunens invånare.

Redan färdiga områden på landsbygden

Via kommunalt, statligt och EU-stöd har utbyggnad skett i form av stam- och accessnät på landsbygden. Redan utbyggda områden är:

  • Djursdala (bygalag) efteranslutning möjlig.
  • Djurstorp (bygalag) efteranslutning möjlig.
  • Ljusnefall (byalag) efteranslutning möjlig.
  • Pelarne (byalag) efteranslutning möjlig.
  • Rumskulla (byalag) efteranslutning möjlig.
  • Skäfshult (byalag) efteranslutning möjlig.
  • Frödinge
  • Tuna efteranslutning möjlig. 

 

Uppdaterad: 2024-03-15